Waarom krijg ik als grootverbruiker facturen van Farys en van VMM?

Gebruik je drinkwater, dan ontvang je van Farys een factuur voor drinkwater, gemeentelijke bijdrage en bovengemeentelijke bijdrage.

Gebruik je eigen water, dan ontvang je van Farys een factuur voor gemeentelijke vergoeding en bovengemeentelijke vergoeding.

Van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontvang je een heffing op waterverontreiniging. Deze heffing is gebaseerd op je jaarlijkse aangifte. Op je heffingsbiljet vind je een detail terug van de berekening van de vuilvrachteenheden. De VMM bezorgt ons deze gegevens.

  • Heb je te veel betaald? Dan ontvang je een creditnota van Farys voor het verschil.
  • Heb je te weinig betaald? Dan ontvang je in de meeste gevallen een factuur van Farys voor het verschil.

Ook de gemeentelijke bijdrage voor drinkwater en de gemeentelijke vergoeding voor eigen water wordt op dezelfde manier berekend.

Not found what you were looking for?