Saneringskosten

Je waterfactuur rekent niet alleen het water aan dat je verbruikt, maar ook de inzameling, het transport en de zuivering van het water na verbruik.

Water zuiveren of saneren gebeurt op 2 niveaus, daarom zijn er 2 soorten bijdrages.

Gemeentelijke bijdrage

Een netwerk van rioolaansluitingen, riolen en grachten zorgt voor de inzameling en het transport van water op gemeentelijk niveau.

Deze bijdrage verschilt per gemeente.

Bovengemeentelijke bijdrage

Collectoren brengen het afvalwater naar zuiveringsinstallaties, waar het water gezuiverd wordt. Deze infrastructuur overstijgt het gemeentelijke niveau.

Deze bijdrage is in alle Vlaamse gemeenten dezelfde.

FAQ Reference

Not found what you were looking for?