Voordelen voor beschermde klanten

Welke voordelen heb je?

Wat is een beschermde klant?

Het is een huishouden waarvan minstens 1 persoon, gedomicilieerd op dat adres:

 

via het OCMW recht heeft op:
 • een leefloon of levensminimum, of
 • financiële steun aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd, of
 • een tegemoetkoming in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
via de FOD Sociale Zekerheid recht heeft op:
 • een tegemoetkoming aan personen met een handicap ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65 %, of
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming, of
 • een integratietegemoetkoming, of
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.
via de afdeling Vlaamse Sociale Bescherming recht heeft op:
 • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
via het agentschap Kind en Gezin recht heeft op:
 • een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
via de Federale Pensioendienst recht heeft op:
 • een inkomensgarantie voor ouderen, of
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, of
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Bekijk hier een voorbeeldattest

Wanneer heb je recht op deze voordelen?

Als de factuur op jouw naam staat of op naam van een gezinslid, gedomicilieerd op hetzelfde adres.

Je hebt er geen recht op:

 • als we het verbruik van meerdere gezinnen factureren, bijvoorbeeld voor bewoners van appartementsgebouwen met 1 watermeter
 • als we het verbruik factureren aan een persoon die niet tot het gezin behoort, bijvoorbeeld in een rusthuis
 • als we ook bedrijfsverbruik factureren.

Beantwoord je op 1 januari van dit jaar aan de voorwaarden van beschermde klant? Dan kan je van de voordelen genieten vanaf 1 juni van dit jaar tot en met 31 mei van volgend jaar.

Wij krijgen een lijst van de klanten die op 1 januari beschermd zijn. Je hoeft ons dus geen attest te bezorgen.

Hoe een voordeel aanvragen?

Contacteer ons en vermeld duidelijk dat je een beschermde klant bent en van welk voordeel je wil gebruik maken.

FAQ Reference

Not found what you were looking for?