Collectieve IBA

Jouw gemeente heeft ervoor gekozen om de individuele zuivering collectief aan te pakken. Daarom kan je – indien je dit wenst – Farys inschakelen voor de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van een IBA.

Als je verplicht bent een IBA te plaatsen op je privédomein, dan staat dit in de bouwvergunning. Daarnaast pakken Farys en de gemeente de individuele zuivering ook planmatig aan. Dan kan je gecontacteerd worden om een IBA te plaatsen zonder dat je een bouwvergunning hebt aangevraagd.

Wanneer vraag je een IBA aan bij Farys?

Vraag een IBA aan vóór de aanvang van de (ver)bouwwerken. Dit biedt enkel voordelen:

 • We kunnen duidelijke afspraken maken over het type en de plaatsing van de IBA.
 • Je weet wat je zelf moet doen en wat wij zullen doen.
Hoe vraag je een IBA aan bij Farys?
 1. Stuur bij je aanvraag zeker een kopie van de volledige stedenbouwkundige vergunning en het rioleringsplan mee.
  Aanvraag downloaden
  Ingevulde aanvraag doorsturen
 2. Een medewerker van Farys komt bij je langs om na te gaan welk type IBA voor jouw specifieke situatie aangewezen is en waar we die best plaatsen. Wens je een ander type dan wij voorstellen? Dit kan als het technisch haalbaar is. De meerkost is echter voor jouw rekening.
 3. Op basis van de aanvraag en het plaatsbezoek bezorgen wij je een offerte.
 4. Stuur de offerte ondertekend naar ons terug. Laat ons zeker weten wanneer je de IBA wil laten plaatsen. Dit kan vanaf 4 à 6 weken na ontvangst van de goedgekeurde offerte.
 5. De werken worden in overleg met jou door ons ingepland.
Wat doe je zelf?
 • Voorzie een elektriciteitskabel naar de IBA.
 • De overloop van de IBA moet afgeleid worden naar bijvoorbeeld een gracht, vijver of infiltratievoorziening.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de aanleg van een gescheiden afvoer voor regenwater en afvalwater. 
  Bij een planmatige aanpak van de individuele zuivering kunnen deze afkoppelingswerken op het privédomein door Farys worden aangeboden: er wordt een afkoppelingsstudie opgemaakt die beschrijft hoe de DWA- en RWA-leidingen momenteel liggen en welke leidingen moeten aangepast of bijgeplaatst worden. Bij deze studie ontvang je ook een prijsraming van de werken, opgesplitst per post.
  Meer over gescheiden afvoer voor regen- en afvalwater

Onderhoud IBA

Wij controleren en onderhouden de IBA regelmatig. Je kan altijd contact opnemen met ons als er problemen zijn.

Meer over storingen en defecten bij IBA’s

Facturatie

De kosten voor het onderhoud van de collectieve IBA worden verrekend in de gemeentelijke bijdrage of vergoeding die je betaalt via je waterfactuur:

Je gebruikt enkel drinkwater
De aangerekende bijdrage is de som van de bovengemeentelijke en de gemeentelijke bijdrage. Hierdoor betaal je evenveel als iemand die op de riolering loost.
Je gebruikt water uit een eigen waterwinning
De aangerekende vergoeding is de som van de bovengemeentelijke en de gemeentelijke vergoeding.

Keuring

Een keuring van je privéwaterafvoer is verplicht om te voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. In de praktijk betekent dit dat we nagaan of je privéwaterafvoer volledig gescheiden is.

Meer over keuring privéwaterafvoer

Volgt de keuring op de installatie van een collectieve IBA bij een bestaande woning (initiatief genomen door Farys), dan wordt de eerste keuring gratis uitgevoerd door Farys. Volgt de keuring op de installatie van een collectieve IBA die geplaatst werd in het kader van een bouwvergunning, dan is de keuring betalend.

Blijkt tijdens de keuring dat de veiligheid of de goede werking van de IBA in het gedrang komt, dan kan de IBA buiten dienst gesteld worden.

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?