Contact - webformulieren

Meterstand en verbruik
Meterstand doorgeven
Meteropname aanvragen
Standpijp: meterstand doorgeven
Waterscan aanvragen
Verhuizen

Overnamedocument aanvragen
Ingevuld overnamedocument doorgeven

Gegevens op de bevestigingsbrief wijzigen
 

Klantgegevens wijzigen

Naam wijzigen
Contactgegevens aanvullen/wijzigen
Facturatieadres wijzigen
Fout in leveringsadres doorgeven
Aantal gedomicilieerden wijzigen
Syndicus doorgeven

Facturen en betalingen

Rekeningnummer doorgeven/wijzigen
Facturen via e-mail ontvangen
Veiligheidscode voor Doccle aanvragen

Duplicaat aanvragen
Foutieve gegevens op factuur doorgeven

Tussentijdse factuur wijzigen
Tussentijdse facturen bij domiciliëring ontvangen

Wijzigen van tarieftype: huishoudelijk / niet-huishoudelijk

Domiciliëring aanvragen/stopzetten/wijzigen
Mandaatformulier voor domiciliëring doorgeven
Wijzigen van het rekeningnummer dat gekoppeld is aan een bestaande domiciliëring

Problemen met betalen

Kortingen en tegemoetkomingen
Drinkwateraftakking

Nieuwe drinkwateraftakking
Wijziging aftakking en/of watermeter(s)
Wegnemen aftakking en/of watermeter(s)

Bijkomende documenten voor lopend dossier indienen
Getekende offerte indienen

Uitbreiding van het waterdistributienet aanvragen

Watermeter

Aanvragen wegname watermeter

Werken aan de watermeter aanvragen
Getekende offerte indienen
Individuele bemetering aanvragen

Rioolaansluiting en IBA

Aanvraag rioolaansluiting
Wegname rioolaansluiting


Bijkomende documenten voor lopend dossier indienen
Getekende offerte indienen

Aanvraag IBA downloaden
Ingevulde aanvraag IBA doorgeven

Eigen water

Meldingsformulier voor eigen waterwinning downloaden
Ingevuld meldingsformulier voor eigen waterwinning doorgeven

Aanvraag voor putwateranalyse downloaden
Ingevulde aanvraag voor putwateranalyse doorgeven

Vragen over facturen eigen water
Vragen over verklaring op erewoord

Keuring
Tijdelijke waterlevering

Aanvraag reservoir vullen
Standpijp: meterstand doorgeven
Werfaftakking aanvragen

Andere vraag

Veelgestelde vragen