Skip to main content

Coronavirus

13-03-2020

Ook FARYS treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

 • De kwaliteit van het geleverde drinkwater blijft gegarandeerd.
 • We focussen onze dienstverlening op dringende werken.
 • Omdat de briefwisseling per post ons minder vlot bereikt, vragen we om je klantzaken bij voorkeur te regelen via:
  • ons online klantenportaal My FARYS of
  • de contactformulieren op de website. Bezorg ons zoveel mogelijk informatie (foto’s, documenten…) zodat we jouw vraag vlot kunnen behandelen.
 • Telefonische bereikbaarheid:
  • De defectenlijn (078 35 35 88) blijft steeds bereikbaar voor dringende oproepen: 24u per dag en 7 dagen op 7.
  • Voor andere vragen is het telefonisch klantenloket (078 35 35 99) vanaf donderdag 19 maart bereikbaar van 8u tot 16u30 op weekdagen en niet op zaterdag.
  • Heb je een meterbrief ontvangen? Dan kan je je meterstand telefonisch of via de website blijven doorgeven.
  Wens je een uitstel van betaling aan te vragen?
Vraag online je afbetalingsplan op maat aan:
 • Doe dit zelf via My FARYS of
 • gebruik hiervoor een webformulier, dan brengen we dit zo snel mogelijk in orde.
  Tussenkomst van de Vlaamse overheid voor technisch werklozen door COVID-19
  Wil je een standpijp inleveren?
Bel ons op het nummer 078 35 35 99 en hou de meterstand van de standpijp bij de hand. De datum waarop je ons belt, zullen wij registreren als einddatum voor de huur van de standpijp. Vanaf dan betaal je dus geen huurprijs per dag meer.


Wij zullen je contacteren wanneer je de standpijp kan komen inleveren. Dit kan pas vanaf het moment dat de kantoren van FARYS opnieuw open zijn.


Na de inlevering van de standpijp zal je de slotfactuur ontvangen.
  Drinkwateraftakkingen en rioolaansluitingen
Je hebt al een datum van uitvoering: 


Deze werken worden in principe uitgevoerd, tenzij overmacht ons ertoe dwingt deze alsnog te annuleren. FARYS zal je contacteren om met jou te overleggen of de afspraak kan/mag doorgaan en/of de veiligheidsvoorschriften van de Nationale Veiligheidsraad kunnen gerespecteerd worden. Je hoeft zelf niets te ondernemen.

Je hebt nog geen datum van uitvoering:

Er wordt niets ingepland tot 17 april 2020, tenzij het gaat om een dringende drinkwater- of rioolaansluiting.

  Systematische metervervangingen
De vervanging van bestaande watermeters wordt tot nader order stopgezet. FARYS zal je contacteren om een nieuwe afspraak te maken. Je hoeft zelf niets te ondernemen.
  Keuringen
Je hebt al een afspraak:


Deze keuring wordt uitgevoerd in zover noodzakelijk voor dringende ingebruikname van nieuwe aftakkingen. FARYS zal je zelf contacteren om met jou te overleggen of de keuring werkelijk hoogdringend is en/of veiligheidsvoorschriften van de Nationale Veiligheidsraad kunnen gerespecteerd worden. Je hoeft zelf niets te ondernemen.

Je hebt nog geen afspraak:

Aanvragen kunnen ingediend worden, maar er worden geen nieuwe afspraken ingepland tot 17 april 2020, tenzij in het kader van hoogdringende ingebruikname van nieuwe aftakkingen.

  Meteropnames
Blijf je meterstand doorgeven via de website of telefoon. Er worden tot nader order geen meteropnemers meer langs gestuurd.