Skip to main content

Hoe wordt het aantal gedomicilieerden toegekend?

Wij kijken naar het aantal gedomicilieerden op 1 november van het voorafgaande jaar om de korting vanaf 1 januari toe te passen. Met andere woorden is 1 november het referentiepunt voor het bepalen van het aantal gedomicilieerden.

Voorbeeld: op 4 april 2017 wordt in je gezin een kindje geboren, hierdoor wijzigt de gezinssituatie van 2 naar 3 gedomicilieerden. In dit geval baseren wij ons op de situatie van 1 november 2017, waardoor je vanaf 1 januari 2018 korting voor 3 gedomicilieerden ontvangt.

Wijzigt je gezinssituatie in de loop van het jaar (door geboorte, overlijden, echtscheiding…), dan hoef je ons dit niet zelf te laten weten. Wij krijgen deze gegevens automatisch aangeleverd.

Bij een verhuizing of nieuwe drinkwateraftakking baseren wij ons op de datum van verklaring van keuze woonplaats voor het toekennen van het aantal gedomicilieerden.

Niet gevonden wat je zocht?