Tussenkomst bij een verborgen lek

Heb je een abnormaal hoog verbruik van leidingwater door een lek? Dan kan je via het solidariteitsfonds een tussenkomst op je waterfactuur vragen. Dit is verbonden aan strikte voorwaarden waarvoor we ons baseren op artikel 19 van het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR).

Wat is abnormaal hoog verbruik?

Het meerverbruik is de hoeveelheid water bovenop het water die je normaal verbruikt zou hebben zonder lek. Enkel op dit deel van je factuur kan je een tussenkomst krijgen.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als dit abnormaal hoog verbruik voldoet aan één van deze voorwaarden:

  • Je abnormaal hoge verbruik, herrekend op jaarbasis, bedraagt minstens 150 % meer dan je gemiddeld jaarverbruik.

Krijg je bijvoorbeeld een factuur met een jaarverbruik van 130 m³ en is je gemiddeld jaarverbruik 40 m³? Dan heb je 90 m³ abnormaal hoog verbruik. Je komt in dit geval in aanmerking voor een tussenkomst, want 90 m³ is meer dan 60 m³ (= 150 % van de 40 m³ gemiddeld jaarverbruik). 

  • Je abnormaal hoge verbruik, herrekend op jaarbasis, bedraagt minstens 100 m³.

Krijg je bijvoorbeeld een factuur met een jaarverbruik van 150 m³ en is je gemiddeld jaarverbruik 40 m³? Dan kom je in dit geval in aanmerking voor een tussenkomst, want 110 m³ abnormaal hoog verbruik bedraagt meer dan 100 m³. 

Hoe wordt mijn abnormaal hoge verbruik bepaald?

Daarnaast moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

1

Je hebt gehandeld als een voorzichtig en redelijk persoon en er is geen sprake van kwaad opzet of bedrog.

Wat is handelen als een voorzichtig en redelijk persoon?

2

Het abnormaal hoge verbruik is het gevolg van een verborgen oorzaak.

Wat is een verborgen oorzaak?

3

De oorzaak van het abnormaal hoge verbruik is hersteld en je kan dit aantonen via de herstellingsfactuur met een duidelijke omschrijving van het lek.

Enkel een lekdetectieverslag of een vaststelling zonder herstellingsfactuur volstaat niet.

Heb je het herstel zelf uitgevoerd? Bezorg ons het aankoopbewijs van je materiaal én een aantal duidelijke foto’s van de situatie voor en na de herstelling. Eventueel contacteren we je voor een nacontrole of een keuring. Bezorg ons dus zeker een telefoonnummer waarop we je overdag kunnen bereiken.

Geef ons steeds je meterstand na herstelling van het lek door.

Meer over keuring van de binneninstallatie

4

Je binneninstallatie voldoet aan de wettelijke en technische voorschriften.

Afsprakenkader minnelijke schikking

Kom je niet in aanmerking voor de minnelijke schikking op basis van art. 19 van het AWVR, dan kan je (voor facturen vanaf 1 september 2023) uitzonderlijk en eenmalig een tussenkomst krijgen. Hiervoor moet je wel aan bijkomende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kan je nalezen in het afsprakenkader minnelijke schikking, dat als aanvulling op het AWVR werd toegevoegd.

Aanvraag voor een tussenkomst

Nieuwe aanvraag

Meer over het indienen van een nieuwe aanvraag

Bestaand dossier

Stel hier je vraag over een bestaand dossier

Hoe groot is de financiële tussenkomst?

Voor de hoeveelheid water die je verbruikt zou hebben zonder lek (je gemiddeld verbruik), krijg je geen tussenkomst. De aanrekening gebeurt aan het berekend variabel tarief.

Een tussenkomst krijg je wel voor het abnormaal hoge verbruik. Dit is het verbruik bovenop je gemiddeld verbruik. De mate van tussenkomst kan verschillen:

Huishoudelijk verbruik

Ben je een particuliere klant of ben je een vereniging van mede-eigenaars die het geleverde water hoofdzakelijk gebruikt om te voorzien in huishoudelijke behoeften? Dan krijg je per wooneenheid de volgende tussenkomst op het abnormaal hoge verbruik. 

Abnormaal hoog verbruikBasis- en comforttariefVlak tarief
0 - 300 m³75 % korting50 % korting
> 300 m³95 % korting90 % korting
Niet-huishoudelijk verbruik

Ben je een onderneming of een vereniging van mede-eigenaars die het geleverde water hoofdzakelijk gebruikt om te voorzien in niet-huishoudelijke behoeften? Dan krijg je per wooneenheid of watermeter de volgende tussenkomst op het abnormaal hoge verbruik. 

Abnormaal hoog verbruikBasis- en comforttariefVlak tarief
0 - ... m³75 % korting50 % korting
Eenmalige gunstmaatregel

Kan je een verklaring geven voor het abnormaal hoge verbruik, maar is deze verklaring uitgesloten door het solidariteitsfonds (en voldoe je aan de bijkomende voorwaarden)? Dan krijg je per wooneenheid de volgende tussenkomst op het abnormaal hoge verbruik. 

Abnormaal hoog verbruikBasis- en comforttariefVlak tarief
0 - ... m³75 % korting50 % korting

 

Je kan ook aanspraak maken op een alternatieve gunstmaatregel in de volgende gevallen:

  • Het abnormaal hoog verbruik doet zich voor in een leegstaand pand;
  • Indien er geen verklaring gevonden kan worden. In dat geval moet je aantonen dat er wel degelijk gezocht is naar een lek, bv. d.m.v. een lekdetectierapport of een verklaring/factuur van een loodgieter. Het verbruik moet tevens genormaliseerd zijn. De watermaatschappij kan een nazicht uitvoeren.
Abnormaal hoog verbruikBasis- en comforttariefVlak tarief
0 - ... m³50 % korting50 % korting

 

 

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?