Skip to main content

Nieuw Algemeen Waterverkoopreglement

10-02-2020

Op 1 januari 2020 wijzigde het Algemeen Waterverkoopreglement. In dit document legt de Vlaamse overheid de rechten en plichten vast van de watermaatschappijen en de rioolbeheerders enerzijds, en hun klanten anderzijds.