Skip to main content

Nieuw Algemeen Waterverkoopreglement

01-07-2019

Op 1 juli 2019 wijzigt het Algemeen Waterverkoopreglement. In dit document legt de Vlaamse overheid de rechten en plichten vast van de watermaatschappijen en de rioolbeheerders enerzijds, en hun klanten anderzijds.