Nieuw Algemeen Waterverkoopreglement

10/02/2020

Op 1 januari 2020 wijzigde het Algemeen Waterverkoopreglement. In dit document legt de Vlaamse overheid de rechten en plichten vast van de watermaatschappijen en de rioolbeheerders enerzijds, en hun klanten anderzijds.

Not found what you were looking for?

Publications