Sociaal tarief

Wat is het sociaal tarief?

Korting op de aansluitingsprijs

Om de toegang tot het drinkwaternet te vergemakkelijken, geven wij een korting op de aansluitingsprijs.

Meer over de prijs van de drinkwateraftakking

Korting op de factuur

Je krijgt 80 % korting op het globale factuurbedrag.

Meer over de tarieven

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Op voorwaarde dat je gedomicilieerd bent op de plaats waar je water verbruikt:

Mensen met een handicap

Iedereen die op 1 januari van het facturatiejaar recht heeft op:

  • een integratietegemoetkoming / een inkomensvervangende tegemoetkoming, toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • zorgbudget voor ouderen met zorgnood, toegekend door de afdeling Vlaamse Sociale Bescherming.

Bekijk hier een voorbeeldattest

Mensen met financiƫle steun van het OCMW

Iedereen die op 1 januari van het facturatiejaar recht heeft op een leefloon of levensminimum.

Het OCMW kent deze tegemoetkoming toe.

Bekijk hier een voorbeeldattest

Bejaarden en oudere personen

Iedereen die op 1 januari van het facturatiejaar recht heeft op een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie.

De Federale Pensioendienst kent deze tegemoetkoming toe.

Bekijk hier een voorbeeldattest

Hoe kan je het sociaal tarief aanvragen?

De korting wordt automatisch toegekend. Je moet dus geen aanvraag indienen.

Hoe ontvang je het sociaal tarief?

Wij verrekenen de korting via je waterfactuur of factuur eigen water, als die factuur op jouw naam staat of op naam van een gezinslid.

Maar soms is een rechtstreekse korting via je waterfactuur niet mogelijk:

  • Als we het verbruik van meerdere gezinnen factureren, bijvoorbeeld voor bewoners van appartementsgebouwen met 1 watermeter
  • Als we het verbruik factureren aan een persoon die niet tot het gezin behoort, bijvoorbeeld in een rusthuis
  • Als we ook bedrijfsverbruik factureren.

Is een korting via je factuur niet mogelijk, dan betalen we een compensatie aan het gezinshoofd, rekening houdend met het aantal gezinsleden.

We brengen je hiervan op de hoogte via een brief en vragen je om ons volgende gegevens te bezorgen:

  • je rijksregisternummer
  • de veiligheidscode die vermeld staat op de brief
  • het rekeningnummer waarop de compensatie mag betaald worden.

Gegevens voor compensatie doorsturen

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?