Wat zijn administratieve kosten en schadevergoedingen?

Betaal je je facturen niet voor de vervaldatum, dan rekenen wij, na de verzending van een kosteloze betalingsherinnering, extra kosten aan:

  • De administratieve kost voor een tweede herinnering (niet-aangetekende ingebrekestelling) bedraagt 10 euro. Dit is een kost voor het opmaken en verzenden van de niet-aangetekende ingebrekestelling.
  • Het schadebeding wordt, naast de wettelijk vastgelegde verwijlinteresten, aangerekend in overeenstemming met boek XIX van het Wetboek van economisch recht. 
    • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro
    • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro, als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is
    • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro, als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Niet gevonden wat je zocht?