Wat zijn administratieve kosten en schadevergoedingen?

Betaal je je facturen niet voor de vervaldatum, dan rekenen wij, na de verzending van een kosteloze betalingsherinnering, extra kosten aan:

  • De administratieve kost voor een tweede herinnering (niet-aangetekende ingebrekestelling) bedraagt 10 euro. Dit is een kost voor het opmaken en verzenden van de niet-aangetekende ingebrekestelling.
  • Het schadebeding wordt, naast de wettelijk vastgelegde verwijlinteresten, aangerekend in overeenstemming met boek XIX van het Wetboek van economisch recht. 
    • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro
    • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro, als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is
    • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro, als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Not found what you were looking for?