Wat zijn kleinverbruikers of niet-heffingsplichtigen?

Kleinverbruikers of niet-heffingsplichtigen zijn gezinnen, kleine bedrijven en diensten, die een beperkte hoeveelheid water verbruiken. Ze hebben per jaar:

  • een leidingwaterverbruik van minder dan 500 m³ en/of
  • een eigen waterwinning met pompcapaciteit van minder dan 5 m³/u.

Een kleinverbruiker heeft wel het recht om de toepassing van de grootverbruikersregeling te eisen. Om gebruik te maken van dit recht, moet je jaarlijks bij de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) een aangifte indienen vóór 15 maart.

Niet gevonden wat je zocht?