Werken in de buurt

Welke werken worden er uitgevoerd?
Via een kaartje of brief voor omwonenden informeren wij over werken aan waterleidingen of riolering. 

Dit kan enerzijds gaan om werken op een individueel perceel, op vraag van een klant. Anderzijds gaat het ook over interventies om waterleidingen te herstellen, rioolleidingen te ontstoppen…
Hoe lang zullen de werken duren?
In principe duren de graafwerken 1 dag en gebeurt het definitieve wegherstel binnen 5 werkdagen. 

Door weersomstandigheden, bouwverlof of de specifieke eigenschappen van de wegverharding is een herstelling binnen de 5 werkdagen niet altijd mogelijk. Zo kan er bij vriestemperaturen bijvoorbeeld geen asfalt gegoten worden. In dat geval zal Farys de werkzone voorlopig herstellen (bijvoorbeeld met klinkers), in afwachting van het definitieve wegherstel.
Wordt het water afgesloten?
De watertoevoer wordt in principe niet onderbroken voor werken aangekondigd via een kaartje of brief voor omwonenden. 

Moet de watertoevoer toch onderbroken worden, dan brengt Farys je hiervan afzonderlijk op de hoogte via een wateronderbrekingskaartje.
Wanneer wordt er gewerkt?
Er wordt enkel gewerkt op werkdagen tussen 7u en 18u, behalve bij dringende herstellingen van leidingen.
Blijft mijn privédomein toegankelijk?
Woningen en handelspanden zijn permanent toegankelijk voor voetgangers: de sleuf wordt aangevuld of overbrugd met een personenbruggetje.

De inritten of doorgangen naar garages worden zo kort mogelijk onderbroken. In principe wordt op het einde van elke werkdag de toegang mogelijk gemaakt.
Zullen voetgangers langs de werken kunnen passeren?
Er is altijd een intact en beveiligd voetpad beschikbaar voor voetgangers. Als het voetpad langs de werken ligt, wordt er een bescherming geplaatst: enerzijds tussen het voetpad en de werf en anderzijds tussen het voetpad en de straat.
Heb je vragen of opmerkingen over de signalisatie?
Hiermee kan je terecht op het telefoonnummer dat vermeld staat op een bord langs de werf.
Hebben de werken gevolgen voor gas, elektriciteit, kabel of telefonie?
De werken aangekondigd via een kaartje of brief voor omwonenden hebben geen invloed op andere nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, kabel, telefoon).
De werken zijn voorbij, maar er ligt nog puin. Wat nu?
Farys verwijdert minstens tweemaal per week de niet-herbruikbare materialen van het openbaar domein. Sowieso wordt dit opgeruimd voor het weekend of voor een vakantieperiode.

 

Niet gevonden wat je zocht?

Waar werken wij?

Bekijk het overzicht

Op de hoogte blijven?

Bezorg ons je gegevens