Skip to main content

Sociaal tarief

Wat is het sociaal tarief?

  Korting op de aansluitingsprijs

  Korting op de factuur

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Op voorwaarde dat je gedomicilieerd bent op de plaats waar je water verbruikt:

  Mensen met een handicap

  Mensen met financiële steun van het OCMW

  Bejaarden en oudere personen

Hoe kan je het sociaal tarief aanvragen?

De korting wordt automatisch toegekend. Je moet dus geen aanvraag indienen.

Hoe ontvang je het sociaal tarief?

Wij verrekenen de korting via je waterfactuur of factuur eigen water, als die factuur op jouw naam staat of op naam van een gezinslid.

Maar soms is een rechtstreekse korting via je waterfactuur niet mogelijk:

  • Als we het verbruik van meerdere gezinnen factureren, bijvoorbeeld voor bewoners van appartementsgebouwen met 1 watermeter
  • Als we het verbruik factureren aan een persoon die niet tot het gezin behoort, bijvoorbeeld in een rusthuis
  • Als we ook bedrijfsverbruik factureren.

Is een korting via je factuur niet mogelijk, dan betalen we een compensatie aan het gezinshoofd, rekening houdend met het aantal gezinsleden.

We brengen je hiervan op de hoogte via een brief en vragen je om ons volgende gegevens te bezorgen:

  • je rijksregisternummer
  • de veiligheidscode die vermeld staat op de brief
  • het rekeningnummer waarop de compensatie mag betaald worden.

Gegevens voor compensatie doorsturen

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons