Overdrukventiel of veiligheidsgroep

Om overdruk te vermijden in de warmwaterboiler wordt bij veel binneninstallaties vóór de warmwaterboiler een overdrukventiel of een veiligheidsgroep (terugslagbeveiliging met ingebouwd overdrukventiel) geïnstalleerd. Het overdrukventiel wordt ingesteld op een maximale druk: de druk kan niet hoger worden dan deze ingestelde druk.

Wil de druk toenemen tot boven de vooraf ingestelde druk, dan zal het overdrukventiel water afvoeren. Om dit wegstromende water op te vangen en af te voeren naar de riolering wordt een afvoerleiding voorzien onder de uitlaat van het overdrukventiel. Deze afvoer moet zichtbaar onderbroken zijn van de uitlaat van het overdrukventiel of de veiligheidsgroep: de zichtbare onderbreking moet minimum 2 cm bedragen. Een rechtstreekse aansluiting op de afvoerleiding is verboden.

Tijdens een verwarmingscyclus van de boiler stijgt de druk. Als de druk van het water te hoog wordt, zal het overdrukventiel een kleine hoeveelheid water afvoeren. Je ziet dan water langs de zichtbare onderbreking druppelen. Op die manier wordt de ingestelde maximale druk niet overschreden.

Controleer regelmatig (bijv. maandelijks) de zichtbare onderbreking van het overdrukventiel. Als er continu water blijft wegstromen, dan is er een lek. Opgelet: als het water in de boiler aan het opwarmen is, zal er water naar de riolering druppelen: dit is geen lek maar de normale werking van het overdrukventiel.

Een lek ter hoogte van een overdrukventiel kan verschillende oorzaken hebben:

  • een te hoge druk in de binneninstallatie: dit gebeurt vooral ’s nachts wanneer het waterverbruik minder is. 

Een oplossing hiervoor is de installatie van een waterdrukregelaar nabij het overdrukventiel of aan het begin van de binneninstallatie.

Er kan ook een expansievat geïnstalleerd worden. Dit expansievat vangt drukschommelingen in het water op.

  • een defect overdrukventiel: als het overdrukventiel niet meer goed afsluit, zal dit continu blijven lekken.

Hier moet het overdrukventiel hersteld of vervangen worden.

Not found what you were looking for?