Gescheiden afvoer op privé-domein

In volgende gevallen moet je een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater voorzien en moet je je regenwater dus afkoppelen:

  • Voor nieuwe gebouwen of bij herbouw is het verplicht om regen- ­en afvalwater volledig gescheiden af te voeren.
  • Bij werken rond de woning of verbouwingswerken waarbij meer dan 60% van de buitenmuren wordt behouden (herbouw), kun je beter het regenwater en het afvalwater al volledig van elkaar scheiden met het oog op de eventuele aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat.
  • Voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering, een volledige scheiding van het regenwater en het afvalwater verplicht.
  • Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering, de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater afkomstig van dak- en grondvlakken, enkel verplicht als daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.
  • Bij installatie van een IBA.

Daarnaast moet je een maximale infiltratie en buffering van regenwater op je perceel voorzien. De juiste bepalingen vind je terug in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening of in je stedenbouwkundige vergunning.

Keuring

Een keuring van je privéwaterafvoer is verplicht om te voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. In de praktijk betekent dit dat we nagaan of je privéwaterafvoer volledig gescheiden is.

Meer over keuring privéwaterafvoer

FAQ Reference

Not found what you were looking for?