Niet in de riool

Help ons de riolen proper te houden

De rioolroosters in onze straten zijn een belangrijke schakel in de afvoer van regenwater. Om het regenwater goed te kunnen afvoeren, moeten deze roosters vrij zijn van vuil. De triestige top 3 van vervuilers?  Zwerfvuil en ander afval, vet en olie en resten van pleister, cement en beton door het spoelen van betonmixers.

De gevolgen zijn niet min: het afval zorgt voor geurhinder, etensresten trekken ongedierte aan zoals ratten, roosters raken verstopt en kunnen plaatselijk voor wateroverlast zorgen en verderop in het rioleringsnetwerk kan de vervuiling in beken en rivieren terechtkomen.

Wat kan je zelf doen?

  • Gooi geen afval in de rioolkolken
  • Giet olie en frituurvet terug in hun originele verpakking en breng ze naar het containerpark of de daartoe voorziene depots
  • Bewaar verfresten, terpentine en het spoelwater van je verfkwasten voor het containerpark
  • Oude (vloeibare) medicijnen kan je binnenbrengen bij je apotheek.

Meer tips lees je in de veelgestelde vragen

FAQ Reference

Not found what you were looking for?