Keuring waterinstallatie

Keuringsplicht en ingebruikname

Elke nieuwe of gerenoveerde waterinstallatie (WI) moet gekeurd worden. Ook elke belangrijke verandering of uitbreiding van de installatie moet je laten keuren.

Vanaf 1 januari 2021 moeten drie soorten waterinstallaties gekeurd worden:

 • de binneninstallatie (BI)
 • de niet-aangesloten binneninstallatie (NABI)
 • de installatie voor tweedecircuitwater (TCW)

Bij alle drie de waterinstallaties gaat het om het geheel van leidingen, kranen en andere toestellen die rechtstreeks aangesloten worden op de installatie.

Dit betekent dat je naast de binneninstallatie ook elke nieuwe of grondig gerenoveerde eigen waterwinning moet laten keuren voor ingebruikname: 

 • Neem je voor het eerst een grondwaterput of een regenwaterput in gebruik, dan moet je de daarop aangesloten installatie laten keuren vooraleer je ze in gebruik kan nemen.
 • Ook als je een bestaande installatie met grondwater of regenwater wijzigt, moet je de installatie laten keuren.

Deze keuring zorgt ervoor dat het water uit je waterinstallatie niet kan terugstromen naar het openbaar waternetwerk. Er wordt ook gecontroleerd of je installatie veilig is en of je het water veilig gebruikt. 

Soorten waterinstallaties

BINNENINSTALLATIE
 • Gebruik: Toepassingen waarvoor drinkwaterkwaliteit vereist is (drinken, eten klaarmaken, afwassen, douchen, handen wassen…)
 • Oorsprong water: Openbaar waternetwerk
NIET-AANGESLOTEN BINNENINSTALLATIE
 • Gebruik: Toepassingen waarvoor drinkwaterkwaliteit vereist is (drinken, eten klaarmaken, afwassen, douchen, handen wassen…)
 • Oorsprong water: Eigen voorziening (vaak grondwater)
INSTALLATIE VOOR TWEEDECIRCUITWATER
 • Gebruik: Toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit vereist is (toilet doorspoelen, schoonmaken, tuin besproeien, wasmachine…)
 • Oorsprong water: Eigen voorziening (vaak regen- of grondwater, gezuiverd afvalwater…)

In je woning kunnen verschillende waterinstallaties voorkomen: een keuring is verplicht voor elke aanwezige waterinstallatie.

Bekijk hier een voorbeeldsituatie met de drie waterinstallaties

Het (opnieuw) in gebruik nemen van een waterinstallatie betekent vaak ook het (opnieuw) in gebruik nemen van de privéwaterafvoer. Moet ook je privéwaterafvoer gekeurd worden, dan kan je een gezamenlijke keuring aanvragen. Voorwaarde is dat de keuringen op hetzelfde moment plaatsvinden.

Wanneer is een keuring verplicht?

Keuring is verplicht:

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen aan de waterinstallatie
 • nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring waarbij de installatie niet conform was en een herkeuring verplicht is
 • op vraag van de exploitant:
  • bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening
  • na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke voorschriften

Let op: omdat de risico's voor het openbaar waternetwerk en/of je eigen gezondheid groot zijn, starten we een aanmaanprocedure op als een waterinstallatie in gebruik wordt genomen zonder geldig keuringsattest en als de hersteltermijn na een niet-conforme keuring niet gerespecteerd wordt.

Hoe verloopt een keuring?

1

Wat wordt er gekeurd?

De keurder beoordeelt de waterinstallatie op conformiteit.

Tijdens een keuring wordt het volgende gecontroleerd:

 • Is er geen terugstroming mogelijk naar het openbaar waternetwerk?
 • Is er geen terugstoming mogelijk in de (niet-aangesloten) binneninstallatie?
 • Is er een scheiding van de verschillende waterstromen in de woning?
 • Werd de installatie volgens de correcte voorschriften aangelegd?
 • Wordt correct gebruikgemaakt van de verschillende soorten water in de woning?

Een keuring van de binneninstallatie en de niet-aangesloten binneninstallatie is enkel mogelijk als de vereiste toestellen geplaatst zijn:

 • centrale beveiliging
 • toestellen voor warmwaterproductie (boiler, warmwaterketel…)
 • centrale verwarming
 • toilet
 • bad en/of douche met kranen
 • keukenkraan
 • lavabo met kranen
 • bijvulinstallatie voor tweede circuitwater indien aanwezig.

Als er één van deze toestellen niet aanwezig is, dan kan een basiskeuring van de waterinstallatie wel worden uitgevoerd, maar moet er na voltooiing van de waterinstallatie nog een bijkomende keuring worden uitgevoerd.

Als er twee of meer toestellen ontbreken, kan er geen basiskeuring plaatsvinden.

2

Wie voert de keuring uit?

Farys kan de keuring voor je uitvoeren.

Geef duidelijk aan welke keuring je wilt:

 • de keuring waterinstallatie: omvat de keuring van elke aanwezige waterinstallatie in je woning: het pakket 'de binneninstallatie, niet-aangesloten binneninstallatie en installatie tweedecircuitwater'. 
 • de keuring waterinstallatie in het kader van een nieuwe/gerenoveerde eigenwaterwinning: beperkt zich tot de uitvoering van de keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie en/of de installatie voor tweedecircuitwater in het kader van een nieuw aangemelde of gerenoveerde eigen waterwinning.

Vraag hier je keuring aan

Voor een aantal keuringen (= klasse B en C waterinstallaties) kan je ook terecht bij een externe, door AquaFlanders erkende keuringsinstantie.  

Industriële installaties en commerciële waterinstallaties waar water aangewend wordt voor niet-normaal huishoudelijk gebruik (= klasse A waterinstallaties), moeten verplicht door Farys gekeurd worden (bijv. proceswater, landbouw, openbare zwembaden).

Vind hier terug tot welke klasse een waterinstallatie behoort

3

Noodzakelijke documenten

Voor de keuring zijn volgende documenten nodig per waterinstallatie:

Tijdens de keuring controleren we naast de toestellen en de beveiligingen ook deze documenten. Als de documenten ontbreken, kan de keuring niet doorgaan. Zijn de documenten onvolledig of niet correct ingevuld, dan kan de waterinstallatie niet-conform verklaard worden.

Bezorg ons deze documenten bij voorkeur nog voor de keuring doorgaat. Dit kan bij de aanvraag van de keuring of via de volgende link:

Keuringsdocumenten doorsturen

4

Is je waterinstallatie conform?

De keurder stelt per waterinstallatie een keuringsattest op waarin hij de conformiteit van je waterinstallatie bevestigt. In het geval van een keuring van de binneninstallatie waarbij de watermeter nog vergrendeld was, zal de keurder de verzegeldraad of vergrendelkap verwijderen.

5

Is je waterinstallatie niet conform?

De keurder stelt per waterinstallatie een keuringsattest op met vermelding van de inbreuken, de herstelmaatregelen en de hersteltermijn waarbinnen je de nodige aanpassingen moet uitvoeren en een herkeuring moet aanvragen.

De verzegeldraad of vergrendelkap mag niet verwijderd worden tot het moment dat je over een conform keuringsattest voor de binneninstallatie beschikt.

6

Keuringsattest

Je krijgt van de keurder een kopie van het keuringsattest. Het keuringsattest bestaat uit het attest en de gevalideerde inventaris van de aangesloten toestellen. Dit hou je samen met het uitvoeringsplan en de inventaris van het gekeurde systeem bij.

Een digitale kopie van het keuringsattest (inclusief het uitvoeringsplan en de inventaris) wordt ons automatisch bezorgd.  

 

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?