Skip to main content

Keuring binneninstallatie

Keuringsplicht en ingebruikname

Een reglementaire sanitaire installatie is cruciaal voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan de kraan. Via een keuring gaan we na of je sanitaire installatie en alle toestellen reglementair aangesloten zijn, zodat de drinkwaterkwaliteit behouden blijft.

Je mag de sanitaire installatie pas in gebruik nemen in geval van conforme keuring. Vraag dus zeker tijdig de keuring aan. In geval van niet-conformiteit zal immers nog een herkeuring moeten gebeuren.

Het (opnieuw) in gebruik nemen van de sanitaire installatie betekent vaak ook het (opnieuw) in gebruik nemen van de privéwaterafvoer. Moet ook je privéwaterafvoer gekeurd worden, dan kan je een gezamenlijke keuring aanvragen. Voorwaarde is dat beide keuringen op hetzelfde moment plaatsvinden.

Wanneer is een keuring verplicht?

Keuring is verplicht:

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen aan de sanitaire installatie
 • bij ingebruikname na afsluiting wegens onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening
 • na vaststelling van een inbreuk op de wettelijke voorschriften, op verzoek van het drinkwaterbedrijf.

Hoe verloopt een keuring?

1.

Wat wordt er gekeurd?

Een keuring van de sanitaire installatie is maar mogelijk als de vereiste toestellen geplaatst zijn. De brochure ‘Keuring van de binneninstallatie voor drinkwater’ helpt je bij de voorbereiding van de keuring, of deze nu gebeurt door ons of door een externe keuringsinstantie. Tijdens een keuring gaan we na of de installatie voldoet aan de wettelijke voorschriften.

De keurder controleert onder meer volgende elementen:

 • Centrale beveiliging
 • Toestellen voor warmwaterproductie (boiler, warmwaterketel …)
 • Centrale verwarming
 • Toilet
 • Bad en/of douche met kranen
 • Keukenkraan
 • Lavabo met kranen
 • Bijvulinstallatie voor tweede circuitwater indien aanwezig.

2.

Wie voert de keuring uit?

FARYS kan deze keuring voor je uitvoeren.

Vraag hier je keuring aan bij FARYS

Voor een aantal keuringen kan je ook terecht bij een door AquaFlanders aanvaarde keuringsinstantie klasse B en/of C: keuringen van eengezinswoningen, appartementen en sanitaire binneninstallaties waar het gebruik beperkt is tot normaal huishoudelijk gebruik (bijv. winkel met toilet en lavabo, kantoorgebouw met enkel toilet en refter).

Industriële installaties en commerciële installaties waar water aangewend wordt voor niet normaal huishoudelijk gebruik moeten verplicht door FARYS (klasse A) gekeurd worden (bijv. proceswater, landbouw, openbare zwembaden).

Tot welke klasse een sanitaire binneninstallatie behoort, kan je vinden in dit schema.

Werd de keuring door een door AquaFlanders aanvaarde keuringsinstantie uitgevoerd? Vraag de keurder dan steeds om ons een digitale kopie van het attest te bezorgen. Je kan ons dit attest ook zelf bezorgen:

Keuringsdocumenten doorsturen

3.

Documenten

Op het moment van de keuring moeten volgende documenten aanwezig zijn:

Bezorg ons deze documenten bij voorkeur nog voor de keuring doorgaat. Dit kan bij de aanvraag van de keuring of via de volgende link:

Keuringsdocumenten doorsturen

Tijdens de keuring controleren we naast de toestellen en de beveiligingen ook deze documenten. Als deze documenten ontbreken of onvolledig zijn, dan kan de keuring niet doorgaan.

4.

Is je sanitaire installatie conform?

De keurder stelt een keuringsattest op waarin hij de conformiteit van je sanitaire installatie bevestigt. De keurder verwijdert de verzegeldraad of vergrendelkap.

5.

Is je sanitaire installatie niet conform?

De keurder stelt een keuringsattest op met vermelding van de inbreuken. Na herstel van de inbreuken vraag je een herkeuring aan.

De verzegeldraad of vergrendelkap mag niet verwijderd worden tot het moment dat je over een conform keuringsattest beschikt.

  6.

  Attest

  Je ontvangt een kopie van het keuringsattest. Vraag de keurder steeds om ons een digitale kopie van het attest en de bijhorende documenten te bezorgen. Je kan ons deze documenten ook zelf bezorgen:

  Keuringsdocumenten doorsturen

   

  Niet gevonden wat je zocht?