PFAS

Wat is PFAS?

PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6.000 chemische stoffen die niet van nature voorkomen in het milieu. Het gebruik ervan is sinds 2006 aan banden gelegd door de EU. Uit wetenschappelijk onderzoek tot op vandaag blijkt een hoge PFAS-blootstelling in verband te staan met verschillende gezondheidseffecten.

De risicogebieden bevinden zich rond:

  • bedrijven waar PFAS worden en werden geproduceerd en gebruikt
  • brandweerterreinen en sites van industriĆ«le branden waar in het verleden blusmiddelen werden gebruikt die PFAS bevatten.

Aanpak van mogelijke risicogebieden

OVAM voert bodemonderzoeken uit in gebieden met een mogelijk risico op verhoogde PFAS-concentratie en brengt de gemeenten op de hoogte van de resultaten. De gemeenten informeren op hun beurt de inwoners die in de nabije omgeving wonen van een terrein waar een verontreiniging met PFAS verwacht kan worden en/of werd vastgesteld.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert een aantal beschermingsmaatregelen - de zogenaamde no regret maatregelen - in mogelijke risicogebieden. 

Meer info rond deze maatregelen voor jouw gemeente 

Het gebruik van water in mogelijk risicogebied

Eigen waterwinning (= grondwater of putwater)

Klanten die naast grondwater ook over leidingwater beschikken, worden aangeraden om enkel gebruik te maken van het leidingwater voor directe menselijke consumptie.

Beschik je enkel over grondwater en woon je in de nabije omgeving van een terrein waar een verontreiniging met PFAS verwacht kan worden en/of werd vastgesteld? Dan gelden volgende adviezen:

  • drink geen grondwater
  • irrigeer de moestuin niet met grondwater uit ondiepe putten
  • vul het zwembad niet met grondwater uit ondiepe putten

Beschik je nog niet over leidingwater en wens je een drinkwateraftakking?

Vraag dan hier je drinkwateraftakking aan

Leidingwater

In 2021 voerden de verschillende waterbedrijven in Vlaanderen op vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een studie uit over de mogelijke aanwezigheid van PFAS in het drinkwater. Hieruit bleek dat ons drinkwater overal in Vlaanderen voldoet aan de Europese norm en voor alle toepassingen kan gebruikt worden.

Meer info over dit onderzoek

Aansluiting drinkwateraftakking

Als je in een zone van 500 meter rond een risicosite woont, dan wordt het gebruik van leidingwater sterk aangeraden.

Ben je een zuivere eigen waterwinner en wil je aangesloten worden op het openbare waterdistributienetwerk?

Dan kan je hier een drinkwateraftakking aanvragen

Omwille van wettelijke bepalingen en de planning van de werken bedraagt de gemiddelde doorlooptijd van een dossier (van aanvraag tot uitvoering) 10 weken.

Meer info over een drinkwateraftakking

Een veilige waterinstallatie is cruciaal voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan de kraan. Daarom moet elke nieuwe waterinstallatie gekeurd worden.

Meer info over het keuren van de waterinstallatie

Wil je een putwateranalyse aanvragen in het kader van PFAS?

  • Is je woning niet aansluitbaar op de openbare watervoorziening? Met andere woorden hebben ook je buren geen drinkwateraansluiting? Dan kan je eenmalig een gratis wateronderzoek aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Niet gevonden wat je zocht?