Tariefplan 2023-2028 – Tarief drinkwaterlevering 2023

29/12/2022

De drinkwatertarieven in Vlaanderen worden sinds 2016 vastgelegd door de WaterRegulator (Vlaamse Milieumaatschappij) op basis van de Tariefplannen die de respectieve drinkwaterbedrijven vastleggen voor een periode van telkens 6 jaar. In deze plannen worden alle relevante elementen opgenomen die een invloed hebben op de kosten voor de drinkwaterbevoorrading, zo onder meer: investeringsplannen, verbruiksevoluties, economische en demografische vooruitzichten, en dergelijke.

Zo wordt per drinkwaterbedrijf voor de betrokken periode een jaarlijkse maximumprijs per kubieke meter geleverd drinkwater vastgelegd. Het gaat hier dan specifiek over de variabele drinkwatercomponent in de integrale drinkwaterfactuur. De gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdragen en het respectieve vastrecht staan hier los van.

In de loop van de vorige maanden diende ook Farys zijn Tariefplan in voor de periode 2023-2028. Je kon dit raadplegen in de consultatieperiode van juli-augustus laatstleden. 

Na diepgaand onderzoek ontving Farys vanwege de WaterRegulator de goedkeuring voor zijn Tariefplan 2023-2028 en de daarin opgenomen jaarlijkse drinkwatertarieven. Deze tarieven zijn van kracht voor de respectieve jaren tijdens deze periode. 

Voor de goede orde: de gegeven tarieven dienen jaarlijks geïndexeerd te worden op basis van de toepasselijke kostenevoluties. Deze indexering gebeurt volgens een vastgelegde formele berekeningsformule en in samenspraak met de WaterRegulator.

Meer informatie over het Tariefplan 2023-2028 van Farys kan je hier raadplegen.

Tarief drinkwaterlevering 2023

Zoals alle bedrijfssectoren, worden ook onze activiteiten geconfronteerd met hogere inflatie en  kosten, zowel qua materialen, dienstverleners, lonen, logistiek, energie, …

Inclusief de kostenindexering ligt het basistarief drinkwater voor 2023 dan ook op 2,5322 euro per kubieke meter (het comforttarief: 5,0644 per kubieke meter).

Het vastrecht blijft ongewijzigd.

 

Wij danken je voor jouw vertrouwen en verzekeren je dat wij alles in het werk blijven stellen om ook in de toekomst je drinkwaterleveringen op een kwaliteitsvolle, duurzame, klimaatrobuuste en efficiënte wijze te garanderen.

Niet gevonden wat je zocht?