Skip to main content

Wat kost een betalingsherinnering?

01-03-2018

Klanten krijgen 18 kalenderdagen vanaf de factuurdatum om hun factuur te betalen. In de praktijk wordt onze eerste herinneringsbrief niet onmiddellijk verstuurd na de vervaldag van een factuur. Zo vermijden wij dat de betaling en de herinneringsbrief elkaar kruisen.

Het aangerekende bedrag van 7,50 euro dekt de administratieve kosten die bij een laattijdige betaling ontstaan. Rekenen wij dit bedrag niet aan, dan moeten stipte betalers mee de kosten dragen die gepaard gaan met de opvolging van laattijdige betalers.

Alle beschermde klanten ontvangen de betalingsherinnering zonder aanrekening van kosten.

Klanten met betaalmoeilijkheden kunnen een kosteloos afbetalingsplan aanvragen. Huishoudelijke klanten kunnen ook een betalingsregeling bekomen via het OCMW of een erkende instelling voor schuldbemiddeling

Om problemen - en dus aanmaankosten -  te vermijden, raden wij onze klanten aan om te kiezen voor digitale facturatie (facturen per e-mail) of betaling via domiciliĆ«ring.