Skip to main content

Tarieven voor grootverbruikers

Grootverbruikers zijn vooral bedrijven, verenigingen, instellingen en landbouwers. Ze hebben per jaar:

  • een leidingwaterverbruik van minstens 500 m³ en / of
  • een eigen waterwinning met een totale nominale pompcapaciteit van minstens 5 m³/u.

Als grootverbruiker heb je een individueel tarief voor het afvoeren en zuiveren van je afvalwater.

Individueel tarief voor sanering

Dien jaarlijks vóór 15 maart een aangifte in bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op basis van deze aangifte bepalen zij voor jou de hoeveelheid geloosd afvalwater en de vuilvrachteenheid.

Aan de hand van deze gegevens krijg je een individueel tarief voor sanering. Dit individueel tarief factureren we op de volgende manier:

  drinkwaterklanten

  eigen waterwinners

  drinkwaterklant én eigen waterwinner

Niet-rioollozers

Grootverbruikers die afvalwater uit hun eigen waterwinning niet lozen in de rioleringsinfrastructuur, hebben voor het bedrijfsafvalwater recht op een vrijstelling van de gemeentelijke en bovengemeentelijke vergoeding.

Meer over vrijstelling van de gemeentelijke en bovengemeentelijke vergoeding voor niet-rioollozers

Facturatie

  • Je ontvangt een voorlopige afrekening voor de periode vermeld op je factuur.
  • Pas als de effectieve gegevens van de vermelde periode in ons bezit zijn, stellen wij een definitieve afrekening op.

Heffing op waterverontreiniging

De VMM bepaalt op basis van je aangifte de heffing op waterverontreiniging en bezorgt deze gegevens aan FARYS. Wij kijken na wat je al betaald hebt voor zuivering (via de factuur voor eigen water en via de jaarlijkse verbruiksfactuur voor drinkwater):

  • Heb je te veel betaald? Dan ontvang je een creditnota van FARYS voor het verschil.
  • Heb je te weinig betaald? Dan ontvang je in de meeste gevallen een factuur van FARYS voor het verschil.

Bekijk hier de bijlage bij de factuur of creditnota n.a.v. het heffingsbiljet

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons