Tarieven voor grootverbruikers

Grootverbruikers zijn vooral bedrijven, verenigingen, instellingen en landbouwers. Ze hebben per jaar:

 • een leidingwaterverbruik van minstens 500 m³ en / of
 • een eigen waterwinning met een totale nominale pompcapaciteit van minstens 5 m³/u.

Als grootverbruiker heb je een individueel tarief voor het afvoeren en zuiveren van je afvalwater.

Individueel tarief voor sanering

Dien jaarlijks vóór 15 maart een aangifte in bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op basis van deze aangifte bepalen zij voor jou de hoeveelheid geloosd afvalwater en de vuilvrachteenheid.

Aan de hand van deze gegevens krijg je een individueel tarief voor sanering. Dit individueel tarief factureren we op de volgende manier:

drinkwaterklanten

Je betaalt via je jaarlijkse verbruiksfactuur een integrale waterprijs met volgende componenten:

 • drinkwatertarief
 • gemeentelijke bijdrage: een prijs per m³ berekend op basis van verbruik en vuilvrachteenheden
 • bovengemeentelijke bijdrage: een prijs per m³ berekend op basis van verbruik en vuilvrachteenheden
eigen waterwinners

Je krijgt een jaarlijkse factuur eigen water met volgende componenten:

 • gemeentelijke vergoeding: een prijs per m³ berekend op basis van verbruik en vuilvrachteenheden
 • bovengemeentelijke vergoeding: een prijs per m³ berekend op basis van verbruik en vuilvrachteenheden
drinkwaterklant én eigen waterwinner

Gebruik je naast drinkwater ook een eigen waterwinning, dan krijg je zowel een jaarlijkse verbruiksfactuur voor je drinkwater als een factuur eigen water.

Je betaalt via je jaarlijkse verbruiksfactuur een integrale waterprijs met volgende componenten:

 • drinkwatertarief
 • gemeentelijke bijdrage: een prijs per m³ berekend op basis van verbruik en vuilvrachteenheden
 • bovengemeentelijke bijdrage: een prijs per m³ berekend op basis van verbruik en vuilvrachteenheden

Via de factuur eigen water betaal je:

 • gemeentelijke vergoeding: een prijs per m³ berekend op basis van verbruik en vuilvrachteenheden
 • bovengemeentelijke vergoeding: een prijs per m³ berekend op basis van verbruik en vuilvrachteenheden

Niet-rioollozers

Grootverbruikers die afvalwater uit hun eigen waterwinning niet lozen in de rioleringsinfrastructuur, hebben voor het bedrijfsafvalwater recht op een vrijstelling van de gemeentelijke en bovengemeentelijke vergoeding.

Meer over vrijstelling van de gemeentelijke en bovengemeentelijke vergoeding voor niet-rioollozers

Facturatie

 • Je ontvangt een voorlopige afrekening voor de periode vermeld op je factuur.
 • Pas als de effectieve gegevens van de vermelde periode in ons bezit zijn, stellen wij een definitieve afrekening op.

Heffing op waterverontreiniging

De VMM bepaalt op basis van je aangifte de heffing op waterverontreiniging en bezorgt deze gegevens aan Farys. Wij kijken na wat je al betaald hebt voor zuivering (via de factuur voor eigen water en via de jaarlijkse verbruiksfactuur voor drinkwater):

 • Heb je te veel betaald? Dan ontvang je een creditnota van Farys voor het verschil.
 • Heb je te weinig betaald? Dan ontvang je in de meeste gevallen een factuur van Farys voor het verschil.

Bekijk hier de bijlage bij de factuur of creditnota n.a.v. het heffingsbiljet

FAQ Reference

Not found what you were looking for?

More Info

Publications

Other websites