Sport

Wij zijn in 35 steden, gemeenten en andere publieke spelers verantwoordelijk voor de bouw en/of het beheer van hun zwembaden en sportinfrastructuur.

We zijn facilitator en ondersteunen het lokale sportbeleid van onze partners door het uitwerken van een kwaliteitsvol sport- en recreatieaanbod in nauw overleg met deelnemers, leveranciers, lokale sportclubs en sporters.

Wij zijn ook partner voor het volledige proces van ontwerp van energie-efficiënte nieuwbouw of duurzame renovatie, tot onderhoud en exploitatie.

De Sustainable Development Goals 2030 van de Verenigde Naties en de bestaande regelgeving zijn ons kompas bij het realiseren van toegankelijke, veilige en gezonde gebouwen en omgevingen, die waar mogelijk multifuntioneel kunnen ingezet worden.

Divers aanbod

Realisaties gaan van nieuwbouw en renovatie van zwembaden en sportcomplexen tot hockey-, voetbal- rugbyvleden, cross- en tennisterreinen en zelfs het ontwerp van sportclusters waarin alle sportactiviteiten passen.

4 pijlers

  • Technisch onderhoud van gebouwen en installaties: keuringen, brandveiligheid, onderhoud, kleine herstellingen …
  • Dagelijkse exploitatie, met of zonder Farys-personeel 
  • Investering in renovatie en nieuwbouw, inclusief financiering
  • Relatiebeheer

Meer informatie?

Contacteer ons