Werken en diensten aan de drinkwateraftakking

De werken die Farys uitvoert op privaat terrein, zijn in regel beperkt tot :

  • het plaatsen van een dienstleiding in een mantelbuis of open sleuf
  • het afdichten van de reeds voorziene muurdoorgang
  • het plaatsen van de watermeteropstelling.

Nieuwe drinkwateraftakking

Nieuwe drinkwateraftakking Excl. btw
Plaatsen van een nieuwe drinkwateraftakking Ø 32 met 1 watermeter € 1 178,36
Plaatsen van een nieuwe drinkwateraftakking Ø 50 met 1 watermeter € 1 915,08
Plaatsen van een nieuwe drinkwateraftakking Ø 63 met 1 watermeter € 2 617,44
Plaatsen van een nieuwe drinkwateraftakking > Ø 63 Kostprijs
Uitvoering in 2 fasen € 317,25
Plaatsen eentappunt Ø 20 (= mini-binneninstallatie) € 162,06
Plaatsen eentappunt Ø 40 (= mini-binneninstallatie) € 548,30
Sociale korting - € 279,32
Korting sociale huisvestingsmaatschappijen - € 56,30
Werfaftakking Ø 32 €  1 932,32
Werfaftakking Ø 50 € 2 714,00

 

Wijzigen van de drinkwateraftakking

Wijzigen van de drinkwateraftakking Excl. btw
Wijzigen van de aftakking, al dan niet met graafwerk Kostprijs
Vervangen loden aftakking Kosteloos
Individuele bemetering Excl. btw
Bijplaatsen van 1 watermeter  
DN20 € 365,54
DN40 € 723,04
Groter dan DN40 Via offerte
Bijplaatsen van meerdere watermeters: prijs per watermeter  
DN20 zonder hoofdwatermeter € 339,54
DN20 na hoofdwatermeter € 333,34
Vervanging van minder dan 10 bestaande eigen tussentellers € 417,27
Vervanging van minstens 10 bestaande eigen tussentellers € 400,02
DN40 € 723,04
Speciale uitvoering Via offerte

 

Wegname van de drinkwateraftakking

Definitief stopzetten van de drinkwateraftakking Excl. btw
Definitief stopzetten van een aftakking Ø 32 € 394,59
Definitief stopzetten van een aftakking Ø 50 € 797,89
Definitief stopzetten van een aftakking Ø 63 € 797,89
Definitief stopzetten van een grotere aftakking Kostprijs

 

Andere

Andere werken en diensten Excl. btw
Controle van de druk op straatniveau van het geleverde water € 721,80
Bijstand bij uitvoering capaciteitsberekening die door een derde wordt uitgevoerd € 108,45

 

Not found what you were looking for?