Tarieven aanvullende diensten

Geüniformeerde diensten

Voor de volgende diensten die noodzakelijk zijn voor de productie en levering van water bestemd voor menselijke consumptie, worden kosten doorgerekend aan de klant.

Werken  
Technische controle van de watermeter Prijs werken aan de watermeter
De controle van de druk op straatniveau van het geleverde water bestemd voor menselijke consumptie Prijs werken aan de  drinkwateraftakking
De bijstand bij de uitvoering van capaciteitsberekening die door een derde wordt uitgevoerd Prijs werken aan de  drinkwateraftakking
De plaatsing van een standaardaftakking en de aansluiting op het openbaar waterdistributienetwerk Prijs werken aan de  drinkwateraftakking
Het wegnemen van een watermeter Prijs werken aan de watermeter
Het terugplaatsen van een watermeter Prijs werken aan de watermeter
Definitief stopzetten van een aftakking DN 32 Prijs werken aan de  drinkwateraftakking
Definitief stopzetten van een aftakking DN 50 en meer Prijs werken aan de  drinkwateraftakking
De standaard keuring Klasse A Prijs werken aan de  drinkwateraftakking
Meteropname  
Opname van de watermeterstand via een plaatsbezoek Meteropname door Farys
Kwaliteit  
Controle van de kwaliteit van het geleverde water bestemd voor menselijke consumptie Analyse van drinkwater
Tijdelijke waterlevering  
Standpijp voor tijdelijke waterlevering Standpijp
Begrenzen en afsluiten van de waterlevering  
Begrenzing van de waterlevering en de wegname ervan via de LAC Kosteloos

Begrenzing van de waterlevering en de wegname ervan op vraag van de klant

Prijs werken aan de watermeter

Afsluiten of heraansluiten van de waterlevering Prijs werken aan de watermeter

 

Diensten op maat

Diensten die hierboven niet vermeld staan, gebeuren op maat. Je wordt via een offerte op de hoogte gebracht van de kostprijs.

Kosten nalatigheid

Als klanten nalatig zijn, kunnen hiervoor kosten aangerekend worden.

Werken  
Maken van een nutteloze verplaatsing ten gevolge van nalatigheid vanwege de klant of titularis of een laattijdige planningswijziging Kost nutteloze verplaatsing
Overname en facturatie  
Opvolgen van een onvolledige tegensprekelijke overname Kosteloos
Rechtzetten van de facturatie na een foutieve of geraamde meterstand  Kosteloos
Aanmaankosten  
Verzending 2de schriftelijke herinnering (niet-aangetekende ingebrekestelling) Prijs administratieve kosten
Opstart traject minnelijke invordering Prijs administratieve kosten
Verzending aangetekende ingebrekestelling Prijs administratieve kosten
De verlengde dossieropvolging in het kader van de keuring drinkwatervoorziening Prijs keuring

Not found what you were looking for?

Publications