Gescheiden afvoer regen en afvalwater

Een gescheiden afvoerstelsel voert het water af via 2 aparte leidingen:

DWA

De DWA of droogweerafvoer verzamelt en transporteert het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA), waar het wordt gezuiverd. Dit is afvalwater zonder niet-verontreinigd regenwater.

RWA

De RWA of regenwaterafvoer voert het hemelwater af naar grachten en waterlopen. Het gaat hierbij enkel om regenwater dat niet vervuild is. Regenwater dat na huishoudelijk gebruik (bijv. toilet, wasmachine...) of door een ingedeelde activiteit (zie Vlarem-wetgeving) is verontreinigd, wordt afgevoerd als afvalwater (DWA).

Bekijk gescheiden afvoer

Scheiden van regen- en afvalwater voorkomt wateroverlast en overstromingen. Regenwater gebruiken zorgt bovendien voor een besparing op je drinkwaterfactuur.

Het scheiden van regen- en afvalwater beperkt zich niet tot het openbare gedeelte. De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II) verplicht ook het scheiden op privé-domein.

Meer over het scheiden van regen- en afvalwater op je privé-domein

Keuring

Een keuring van je privéwaterafvoer is verplicht om te voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. In de praktijk betekent dit dat we nagaan of je privéwaterafvoer volledig gescheiden is.

Meer over keuring privéwaterafvoer

FAQ Reference

Not found what you were looking for?