Skip to main content

Rioolaansluiting

Als er een openbaar saneringsnetwerk aanwezig is, legt FARYS op vraag van zijn klanten een rioolaansluiting (= huisaansluiting) aan, voor het afvalwater of voor het niet-verontreinigd hemelwater. Deze rioolaansluiting loopt vanaf de hoofdriool tot aan de rooilijn. Toezichtputjes (die zich op openbaar of privédomein bevinden) maken hier deel van uit.

FARYS legt niet alleen nieuwe rioolaansluitingen aan. Het is ook mogelijk dat er al een rioolaansluiting aanwezig is, maar dat je iets wil wijzigen of de huisaansluiting wil wegnemen.

Zowel voor een nieuwe huisaansluiting als voor de wijziging of wegname van een huisaansluiting moet je contact opnemen met FARYS.

  Wie is mijn rioolbeheerder?

Er zijn heel wat richtlijnen rond het afvoeren van afvalwater. Zo moet je afvalwater eerst behandeld worden vóór het in oppervlaktewater wordt geloosd.

De gemeentelijke zoneringsplannen voorzien 2 mogelijkheden:

  • Ofwel heb je een rioolaansluiting en gaat je afvalwater via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
    In de meeste gemeenten en steden mag je niet zelf aansluiten. Je moet de rioolaansluiting laten uitvoeren door de beheerder van het rioleringsstelsel.

Ga na wie je rioolbeheerder is

  • Ofwel moet je zelf instaan voor de zuivering met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Meer over individuele behandeling van afvalwater

  Prijzen

De kost voor het aansluiten van je privéwaterafvoer op het rioleringsnet verschilt per gemeente. Contacteer ons voor een gratis en vrijblijvende offerte.

Prijs rioolaansluiting

  Traject van aanvraag tot uitvoering
  Doorlooptijd

Vraag 8 weken voor de gewenste uitvoering de werken aan.

  Heeft mijn onroerend goed een rioolaansluiting?
  Mijn privéwaterafvoer
  Wat mag ik (niet) lozen?
  Regenwaterput
  Septische put
  Wooncomplex

Niet gevonden wat je zocht?