Rioolaansluiting

Als er een openbaar saneringsnetwerk aanwezig is, legt Farys op vraag van zijn klanten een rioolaansluiting (= huisaansluiting) aan, voor het afvalwater of voor het niet-verontreinigd hemelwater. Deze rioolaansluiting loopt vanaf de hoofdriool tot aan de rooilijn. Toezichtputjes (die zich op openbaar of privédomein bevinden) maken hier deel van uit.

Farys legt niet alleen nieuwe rioolaansluitingen aan. Het is ook mogelijk dat er al een rioolaansluiting aanwezig is, maar dat je iets wil wijzigen of de huisaansluiting wil buitendienststellen.

Zowel voor een nieuwe huisaansluiting als voor de wijziging of buitendienststelling van een huisaansluiting moet je contact opnemen met Farys.

Een aantal termen uitgelegd

Enkele specifieke termen die in het kader van rioolaansluiting vaak gebruikt worden:

  • DroogWeerAfvoer (DWA): rioolaansluiting voor afvalwater. Binnen het “afvalwater” wordt in de praktijk vaak het onderscheid gemaakt tussen grijs afvalwater (bad, douche, wasmachine, keuken) en het zwart afvalwater (toilet). Zie ook www.vmm.be/publicaties/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen.
  • RegenWaterAfvoer (RWA): rioolaansluiting voor regenwater.
  • PrivéWaterAfvoer (PWA): Dit is het geheel van leidingen, greppels en toestellen, bestemd voor het opvangen, vasthouden, transporteren en, in voorkomend geval, zuiveren, voorafgaand aan het afvoeren, van afvalwater, niet-verontreinigd hemelwater stroomopwaarts van de rooilijn, inclusief de individuele sanering in beheer van de klant of titularis.
  • Overnamepunt: de verbinding tussen de rioolaansluiting en de privéwaterafvoer ter hoogte van de rooilijn.
  • IBA: de individuele behandelingsinstallatie. Zie www.farys.be/nl/iba.
Rioolbeheerder & specificaties aansluiting per gemeente

Er zijn heel wat richtlijnen rond het afvoeren van afvalwater. Zo moet je afvalwater eerst behandeld worden vóór het in oppervlaktewater wordt geloosd.

De gemeentelijke zoneringsplannen voorzien 2 mogelijkheden:

  • Ofwel heb je een rioolaansluiting en gaat je afvalwater via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
    In de meeste gemeenten en steden mag je niet zelf aansluiten. Je moet de rioolaansluiting laten uitvoeren door de beheerder van het rioleringsstelsel.

Ga na wie je rioolbeheerder is

  • Ofwel moet je zelf instaan voor de zuivering met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Meer over individuele behandeling van afvalwater

 

Prijzen

De kost voor het aansluiten van je privéwaterafvoer op het rioleringsnet verschilt per gemeente. Contacteer ons voor een gratis en vrijblijvende offerte.

Prijs rioolaansluiting

 

Traject van aanvraag tot uitvoering

Nieuwe rioolaansluiting

Wijzigen rioolaansluiting

Wegnemen rioolaansluiting

 

Doorlooptijd

Vraag 10 weken voor de gewenste uitvoering de werken aan.

 

Heeft mijn onroerend goed een rioolaansluiting?

Hoe kom ik te weten of er een bestaande rioolaansluiting ligt op mijn privédomein?

 

Mijn privéwaterafvoer

Hoe diep leg ik die aan?

Is de scheiding tussen regen- en afvalwater verplicht?

Tussenafstand tussen afvalwater en regenwater

Keuring privéwaterafvoer

Verbinding van de privéwaterafvoer met de rioolaansluiting

Druk

Geurhinder

Wat mag ik (niet) lozen?

Hoe onderhoud ik mijn afvalwaterafvoer?

Hoe onderhoud ik mijn regenwaterafvoer?

 

Regenwaterput

Ben ik verplicht een regenwaterput te plaatsen?

Kan Farys een afwijking toestaan op de verplichting om een regenwaterput te plaatsen?

 

Septische put

Hoe onderhoud ik mijn septische put?

Ben ik verplicht een septische put te plaatsen?

Welke septische put moet ik voorzien?

Kan Farys een afwijking toestaan op de verplichting om een septische put te plaatsen?

 

Wooncomplex

Wat met het riolenstelsel in een wooncomplex?

 

Not found what you were looking for?