Individuele bemetering

Wat en waarom?

Een individuele bemetering van het waterverbruik laat een correcte en individuele kostentoerekening toe. Dit is in het voordeel van de klant. Een individuele bemetering stimuleert bovendien het rationeel watergebruik en kan conflicten tussen medebewoners voorkomen.

Een individuele bemetering van het waterverbruik per wooneenheid is verplicht bij nieuwbouw en bij renovatie van bestaande gebouwen als dit technisch mogelijk is. Dit houdt in dat de watermaatschappij, ook in appartementsgebouwen, per individuele wooneenheid een aparte watermeter moet voorzien.

Slechts in een beperkt aantal wettelijk voorziene gevallen is een uitzondering op de verplichte individuele bemetering per wooneenheid mogelijk (zie artikel 6 §1/1  van het Algemeen Waterverkoopreglement).

Meer over facturatie bij individuele bemetering

Voordelen voor de syndicus of eigenaar: minder administratie
 • Je wordt niet langer geconfronteerd met onbetaalde facturen voor het waterverbruik van de verschillende wooneenheden, want het verbruik wordt rechtstreeks aan de individuele eigenaars of huurders gefactureerd.
 • Bewoners met vragen moeten zelf contact opnemen met onze klantendienst.
 • Enkel indien er gemeenschappelijke (verbruiks)toestellen zijn ontvang je:
  • Een meterbrief voor het jaarlijks doorgeven van de meterstand van de hoofdwatermeter(s).
  • Een factuur voor de gemeenschappelijke verbruikstoestellen.
Voordelen voor de huurder: correcte en duidelijke facturatie
 • Je betaalt enkel voor je eigen verbruik. Je betaalt niet mee voor (eventueel buitensporig) verbruik van medebewoners.
 • Ben je sociaal gerechtigd, dan krijg je het sociaal tarief rechtstreeks op je factuur toegekend.
  Meer over sociaal tarief
 • Verhuis je, dan kan je alle gegevens rechtstreeks aan onze klantendienst doorgeven. Ook bij vragen helpen we graag verder.

Types

In onze Infofiche individuele bemetering kan je alle technische aspecten over individuele bemetering terugvinden. Welk type van toepassing is, moet geval per geval bekeken worden en is onder meer afhankelijk van de plaatsing van een waterverzachter, drukverhogingstoestel…

Contacteer ons daarom tijdig voor je begint te werken aan je binneninstallatie, zeker bij het aanpassen van bestaande installaties. Indien nodig plannen we een technisch bezoek in om de verschillende mogelijkheden ter plaatse te bespreken.

Facturatie

De facturatie verschilt naargelang er in het gebouw met individuele bemetering al dan niet gemeenschappelijk verbruik is. 

Geen gemeenschappelijk verbruik

In dit geval zijn er geen gemeenschappelijke verbruikstoestellen en wordt het individueel verbruik en het vastrecht rechtstreeks gefactureerd aan elke verbruiker. Voor de hoofdwatermeter wordt enkel het vastrecht gefactureerd.

Wel gemeenschappelijk verbruik

In dit geval zijn er gemeenschappelijke verbruikstoestellen. Voor de hoofdwatermeter factureren we naast het vastrecht ook het gemeenschappelijk verbruik.

Voorbeelden: de brandleiding, een kraantje in de gang, een waterverzachter, een bijvulling voor het tweede circuit water. 

De individuele verbruiken worden rechtstreeks gefactureerd aan de individuele verbruikers.

Meer over de berekening van het verbruik van de gemeenschappelijke delen 

Keuring

Voor de eerste ingebruikname of bij belangrijke wijzigingen moet de binneninstallatie gekeurd worden.

Meer over keuring van de binneninstallatie

Not found what you were looking for?