Skip to main content

Individuele bemetering

Bij nieuwbouw en grondige renovaties ben je verplicht om per wooneenheid een aparte watermeter te voorzien, al dan niet na een hoofdwatermeter. Ook studentenkoten kunnen binnen deze regeling vallen.

Zo kan het waterverbruik voor elke wooneenheid apart worden geregistreerd en gefactureerd.

Meer over facturatie bij individuele bemetering

  Voordelen voor de syndicus of eigenaar: minder administratie
 • Je ontvangt enkel een factuur voor het verbruik van de gemeenschappelijke delen. Een herberekening volgens het aantal bewoners per appartement is dus niet meer nodig.
  Meer over de berekening van het verbruik op de gemeenschappelijke delen
 • Je bent enkel verantwoordelijk voor het jaarlijks doorgeven van de meterstand van de hoofdwatermeter(s). De bewoners krijgen voor hun eigen watermeter rechtstreeks een meterbrief toegestuurd.
 • Je wordt niet langer geconfronteerd met onbetaalde facturen, want het verbruik wordt rechtstreeks aan de huurders gefactureerd.
 • Bewoners met vragen moeten zelf contact opnemen met onze klantendienst.
  Voordelen voor de huurder: correcte en duidelijke facturatie
 • Je betaalt enkel voor je eigen verbruik. Je betaalt niet mee voor (eventueel buitensporig) verbruik van medebewoners.
 • Ben je sociaal gerechtigd, dan krijg je het sociaal tarief rechtstreeks op je factuur toegekend.
  Meer over sociaal tarief
 • Verhuis je, dan kan je alle gegevens rechtstreeks aan onze klantendienst doorgeven. Ook bij vragen helpen we graag verder.

Procedure

Deze dossiers zijn complex. Contacteer ons daarom voor je begint te werken aan je binneninstallatie, zeker bij het aanpassen van bestaande installaties. Indien nodig plannen we een technisch bezoek in om de verschillende mogelijkheden ter plaatse te bespreken.

  Standaardopstelling

Individuele watermeters staan gegroepeerd in een gemeenschappelijk toegankelijk lokaal. Deze opstelling gebeurt bij voorkeur zonder een hoofdwatermeter.

Standaardopstelling

De watermeters worden parallel geplaatst, waarbij elke meter een individuele wooneenheid bevoorraadt.

Brandinstallaties worden indien mogelijk op een afzonderlijke watermeter aangesloten, samen met het gemeenschappelijk verbruik (een dienstkraan voor onderhoud of voor bijvulling van het tweede circuit water).

Meer over bluswatermiddelen

Tijdens het technisch bezoek bepalen we een aantal zaken samen met jou:

Verplichte keuring

Na plaatsing van de individuele bemetering en na afloop van de werken aan de binneninstallatie, moet de binneninstallatie gekeurd worden.

Meer over keuring van de binneninstallatie

Niet gevonden wat je zocht?