Waterdruk en debiet

 

 

In ons werkingsgebied varieert de gemiddelde druk ter hoogte van het distributienetwerk / de aftakking tussen 1,5 en 8 bar. 

De exacte druk aan een aftakking hangt af van verschillende factoren, waaronder:

  • de initiële druk aan het voedingspunt in ons net (bijv. een watertoren)
  • de locatie van het gebouw ten opzichte van ons distributienetwerk
  • andere lokale omstandigheden 
  • het verbruik op het distributienetwerk: 's nachts is de druk meestal hoger dan overdag.

De druk aan een tappunt op de binneninstallatie is afhankelijk van de hoogte van dit tappunt in het gebouw. 

Druk wordt uitgedrukt in bar, debiet in m³/uur of liter/minuut.

Het debiet dat een aftakking kan leveren, hangt af van verschillende factoren, waaronder:

  • de druk aan de aftakking
  • de diameter, de lengte en het materiaal van de distributieleiding / aftakking 
  • de ladingsverliezen bij verbruik in de distributieleiding en de aftakking.

Het debiet dat een tappunt op een binneninstallatie kan leveren, hangt af van:

  • de druk aan het tappunt
  • de diameter, de lengte en het materiaal van de binneninstallatie / tappunt
  • de uit het vorige punt voortkomende ladingsverliezen.

Druk en debiet kunnen daarom sterk variëren binnen ons netwerk. Het is aan de klant om zelf bij het ontwerp van de binneninstallatie de nodige maatregelen te treffen zodat men de gewenste druk en het gewenste debiet aan de aftappunten bekomt.

Farys biedt geen garanties inzake druk en debiet.

Niet gevonden wat je zocht?