Waterdruk en debiet

Waterdruk is de kracht waarmee het water uit je kraan komt. Dit bepaalt het debiet, dit is de hoeveelheid water die per seconde door de kraan stroomt.

De gemiddelde druk in ons werkingsgebied varieert tussen 1,5 en 8 bar. De druk is afhankelijk van de locatie en van het tijdstip. Woon je op de 5e verdieping of hoger? Dan kan een drukverhogingsinstallatie een meerwaarde zijn.

De druk aan de kraan is ook afhankelijk van:

  • de initiële druk aan het voedingspunt in ons net
  • de hoogte van de waterkolom in de watertoren
  • de diameter van de binnenleidingen
  • het verbruik: 's nachts is de druk meestal hoger dan overdag.

Daarom bieden wij geen garantie inzake druk en debiet.

Als de dienstdruk ter hoogte van de distributieleiding in je straat groter is dan 4 bar, dan wordt het gebruik van een drukreduceerventiel aangeraden. Bij een correcte plaatsing en instelling wordt de binneninstallatie hierdoor minder gevoelig voor lekken (bijv. ter hoogte van de overdrukbeveiliging van de warmwaterboiler).

Ook bij gebouwen waar een drukverhogingsinstallatie geplaatst wordt, is een drukreduceerventiel op sommige locaties in het gebouw aanbevolen. Raadpleeg hiervoor de installateur van de drukverhogingsinstallatie.

Informatie over de dienstdruk van de distributieleiding in je straat kan bij FARYS opgevraagd worden. Contacteer ons via 078 35 35 88.

Not found what you were looking for?