Facturatie van meerdere wooneenheden zonder individuele bemetering

Voor een appartementsgebouw met een collectieve watermeter versturen wij 1 factuur voor het waterverbruik van alle wooneenheden en de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De syndicus of eigenaar moet dus zelf een opsplitsing maken van deze factuur over de bewoners.

Aan de bewoners die recht hebben op sociaal tarief, betalen wij rechtstreeks een compensatie uit. Daar wordt dus geen rekening mee gehouden bij de verdeling van de factuur.

Meer over sociaal tarief

Omwille van de Privacywetgeving kunnen wij de syndicus of eigenaar geen overzicht geven van de gedomicilieerden per wooneenheid of van hoeveel mensen er sociaal tarief genieten. Omgekeerd mogen wij bewoners met een vraag over de collectieve factuur niet zelf antwoorden, maar moeten wij hen verwijzen naar de syndicus of eigenaar op wiens naam de factuur staat.

Geef jaarlijks de meterstand door

Geef jaarlijks de meterstand van de watermeter door. Zo weten wij hoeveel water er effectief verbruikt werd.

Geef je de meterstand niet door, dan schatten wij het verbruik. Blijkt later dat er meer water verbruikt werd, dan betaal je dit extra verbruik later. Meestal is dit aan een hoger tarief.

Meer over meterstand en verbruik

De collectieve watermeter moet altijd op naam staan van de eigenaar of de VME. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor het doorgeven van de meterstand van de collectieve watermeter.

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?