Skip to main content

Tariefstructuur

De factuur vertrekt vanuit een integrale waterprijs: als gebruiker betaal je niet enkel voor de levering van het drinkwater, maar ook voor de afvoer en zuivering van het afvalwater.

Bekijk hier het filmpje.

Onderdelen van de tariefstructuur

 • Het vastrecht bestaat uit 3 delen: drinkwater, gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage. Dit is je bijdrage voor de administratieve verwerking van je gegevens en voor het beheer en onderhoud van het leidingennet en de saneringsinfrastructuur.
 • Per gedomicilieerde krijg je een korting op het vastrecht. Deze korting kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.
 • De prijs per m³ wordt in 2 schijven gefactureerd: basistarief en comforttarief. Hoeveel water je aan het basistarief betaalt, is afhankelijk van je gezinsgrootte en de aanwezigheid van wooneenheden. Via de prijs per m³ betaal je zowel de drinkwaterprijs als de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage.
 • Sociale klanten krijgen 80 % korting op het globale factuurbedrag.

Hoe gebeurt de berekening van je factuur concreet?

  Bij gezinnen en andere klanten met huishoudelijk tarief
 • Vastrecht
  • Drinkwater: je betaalt 50 euro (excl. 6% btw) per wooneenheid en krijgt een korting van 10 euro per gedomicilieerde.
  • Sanering
   • Gemeentelijke bijdrage: je betaalt 30 euro per wooneenheid en krijgt een korting van 6 euro per gedomicilieerde.
   • Bovengemeentelijke bijdrage: je betaalt 20 euro per wooneenheid en krijgt een korting van 4 euro per gedomicilieerde.
  • Belangrijk: de korting op het vastrecht kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.
 • Prijs per m³
  Bij het bepalen van hoeveel water elke klant krijgt aan het basistarief, houden we rekening met het aantal gedomicilieerden en de aanwezigheid van wooneenheden
  Je krijgt 30 m³ per wooneenheid en 30 m³ per gedomicilieerde aan het basistarief. Al wat meer verbruikt wordt, betaal je aan het comforttarief. 
  • Voorbeeld 1: een alleenstaande 
   Een alleenstaande krijgt 60 m³ aan het basistarief: 1 x 30 m³ voor 1 wooneenheid en 1 x 30 m³ voor 1 gedomicilieerde. Het verbruik hoger dan 60 m³ wordt aangerekend aan het comforttarief.
  • Voorbeeld 2: een gezin met 4 gedomicilieerden 
   Een gezin met 4 gedomicilieerden krijgt 150 m³ aan het basistarief: 1 x 30 m³ voor 1 wooneenheid en 4 x 30 m³ voor 4 gedomicilieerden. Het verbruik hoger dan 150 m³ wordt aangerekend aan het comforttarief.
 • Bij verenigingen van mede-eigenaars (VME) en collectieve watermeters met huishoudelijk verbruik wordt hetzelfde principe toegepast:
  • Voorbeeld 1: een collectieve watermeter met 6 wooneenheden en 18 gedomicilieerden betaalt 720 m³ aan het basistarief: 6 x 30 m³ voor de 6 wooneenheden en 18 x 30 m³ voor 18 gedomicilieerden. Het verbruik hoger dan 720 m³ wordt aangerekend aan het comforttarief.
  • Voorbeeld 2: een collectieve watermeter met 16 wooneenheden en 2 gedomicilieerden betaalt 540 m³ aan het basistarief: 16 x 30 m³ voor 16 wooneenheden en 2 x 30 m³ voor 2 gedomicilieerden. Het verbruik hoger dan 540 m³ wordt aangerekend aan het comforttarief.
 • De berekening van het sociaal tarief gebeurt in 2 stappen: eerst worden het vastrecht en de prijs per m³ berekend. Nadien wordt 80% korting gegeven op het globale factuurbedrag.
  Bij klanten met niet-huishoudelijk tarief
 • Vastrecht
  • Drinkwater: je betaalt 50 euro (excl. 6% btw) per wooneenheid of per watermeter, met een korting van 10 euro per gedomicilieerde.
  • Sanering:
   • Niet-heffingsplichtigen:
    • Gemeentelijke bijdrage: je betaalt 30 euro per wooneenheid of per watermeter, met een korting van 6 euro per gedomicilieerde.
    • Bovengemeentelijke bijdrage: je betaalt 20 euro per wooneenheid of per watermeter, met een korting van 4 euro per gedomicilieerde.
   • Heffingsplichtigen: de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage zit al vervat in de heffing op waterverontreiniging.
  • Belangrijk: de korting op het vastrecht kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.
 • Prijs per m³
  Niet-huishoudelijke klanten volgen een andere tariefstructuur: zij betalen tot 500 m³ het vlak tarief. Wie meer dan 500 m³ water verbruikt, is een grootverbruiker en bekomt via de VMM een individueel tarief voor sanering.
  Meer over grootverbruikers

Meer over het watertarief in jouw gemeente

Niet gevonden wat je zocht?