Tariefstructuur

De factuur vertrekt vanuit een integrale waterprijs: als gebruiker betaal je niet enkel voor de levering van het drinkwater, maar ook voor de afvoer en zuivering van het afvalwater.

Bekijk hier het filmpje.

Onderdelen van de tariefstructuur

 • Het vastrecht bestaat uit 3 delen: drinkwater, gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage. Dit is je bijdrage voor de administratieve verwerking van je gegevens en voor het beheer en onderhoud van het leidingennet en de saneringsinfrastructuur.
 • Per gedomicilieerde krijg je een korting op het vastrecht. Deze korting kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.
 • De prijs per m³ wordt in 2 schijven gefactureerd: basistarief en comforttarief. Hoeveel water je aan het basistarief betaalt, is afhankelijk van je gezinsgrootte en de aanwezigheid van wooneenheden. Via de prijs per m³ betaal je zowel de drinkwaterprijs als de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage.
 • Sociale klanten krijgen 80 % korting op het globale factuurbedrag.
 • Voor watermeters met een diameter groter dan 20 mm rekenen we een capaciteitsvergoeding aan. Via deze vergoeding betaal je voor de levering van een bepaald debiet, afhankelijk van de diameter van je watermeter. Dit geldt ook voor watermeters op een brandleiding.

Hoe gebeurt de berekening van je factuur concreet?

Bij gezinnen en andere klanten met huishoudelijk tarief
 • Vastrecht
  • Drinkwater: je betaalt 50 euro (excl. 6% btw) per wooneenheid en krijgt een korting van 10 euro per gedomicilieerde.
  • Sanering
   • Gemeentelijke bijdrage: je betaalt 30 euro per wooneenheid en krijgt een korting van 6 euro per gedomicilieerde.
   • Bovengemeentelijke bijdrage: je betaalt 20 euro per wooneenheid en krijgt een korting van 4 euro per gedomicilieerde.
  • Belangrijk: de korting op het vastrecht kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.
 • Prijs per m³
  Bij het bepalen van hoeveel water elke klant krijgt aan het basistarief, houden we rekening met het aantal gedomicilieerden en de aanwezigheid van wooneenheden
  Je krijgt 30 m³ per wooneenheid en 30 m³ per gedomicilieerde aan het basistarief. Al wat meer verbruikt wordt, betaal je aan het comforttarief. 
  • Voorbeeld 1: een alleenstaande 
   Een alleenstaande krijgt 60 m³ aan het basistarief: 1 x 30 m³ voor 1 wooneenheid en 1 x 30 m³ voor 1 gedomicilieerde. Het verbruik hoger dan 60 m³ wordt aangerekend aan het comforttarief.
  • Voorbeeld 2: een gezin met 4 gedomicilieerden 
   Een gezin met 4 gedomicilieerden krijgt 150 m³ aan het basistarief: 1 x 30 m³ voor 1 wooneenheid en 4 x 30 m³ voor 4 gedomicilieerden. Het verbruik hoger dan 150 m³ wordt aangerekend aan het comforttarief.
 • Bij verenigingen van mede-eigenaars (VME) en collectieve watermeters met huishoudelijk verbruik wordt hetzelfde principe toegepast:
  • Voorbeeld 1: een collectieve watermeter met 6 wooneenheden en 18 gedomicilieerden betaalt 720 m³ aan het basistarief: 6 x 30 m³ voor de 6 wooneenheden en 18 x 30 m³ voor 18 gedomicilieerden. Het verbruik hoger dan 720 m³ wordt aangerekend aan het comforttarief.
  • Voorbeeld 2: een collectieve watermeter met 16 wooneenheden en 2 gedomicilieerden betaalt 540 m³ aan het basistarief: 16 x 30 m³ voor 16 wooneenheden en 2 x 30 m³ voor 2 gedomicilieerden. Het verbruik hoger dan 540 m³ wordt aangerekend aan het comforttarief.
 • De berekening van het sociaal tarief gebeurt in 2 stappen: eerst worden het vastrecht en de prijs per m³ berekend. Nadien wordt 80% korting gegeven op het globale factuurbedrag.
Bij klanten met niet-huishoudelijk tarief
 • Vastrecht
  • Drinkwater: je betaalt 50 euro (excl. 6% btw) per wooneenheid of per watermeter, met een korting van 10 euro per gedomicilieerde.
  • Sanering:
   • Niet-heffingsplichtigen:
    • Gemeentelijke bijdrage: je betaalt 30 euro per wooneenheid of per watermeter, met een korting van 6 euro per gedomicilieerde.
    • Bovengemeentelijke bijdrage: je betaalt 20 euro per wooneenheid of per watermeter, met een korting van 4 euro per gedomicilieerde.
   • Heffingsplichtigen: de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage zit al vervat in de heffing op waterverontreiniging.
  • Belangrijk: de korting op het vastrecht kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.
 • Prijs per m³
  Niet-huishoudelijke klanten volgen een andere tariefstructuur: zij betalen tot 500 m³ het vlak tarief. Wie meer dan 500 m³ water verbruikt, is een grootverbruiker en bekomt via de VMM een individueel tarief voor sanering.
  Meer over grootverbruikers

Meer over het watertarief in jouw gemeente

Veelgestelde vragen

Niet gevonden wat je zocht?