Skip to main content

Tariefstructuur

De factuur vertrekt vanuit een integrale waterprijs: als gebruiker betaal je niet enkel voor de levering van het drinkwater, maar ook voor de afvoer en zuivering van het afvalwater.

Bekijk hier het filmpje.

Onderdelen van de tariefstructuur

  • Het vastrecht bestaat uit 3 delen: drinkwater, gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage. Dit is je bijdrage voor de administratieve verwerking van je gegevens en voor het beheer en onderhoud van het leidingennet en de saneringsinfrastructuur.
  • Per gedomicilieerde krijg je een korting op het vastrecht. Deze korting kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.
  • De prijs per m³ wordt in 2 schijven gefactureerd: basistarief en comforttarief. Hoeveel water je aan het basistarief betaalt, is afhankelijk van je gezinsgrootte en de aanwezigheid van wooneenheden. Via de prijs per m³ betaal je zowel de drinkwaterprijs als de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage.
  • Sociale klanten krijgen 80 % korting op het globale factuurbedrag.

Hoe gebeurt de berekening van je factuur concreet?

  Bij gezinnen en andere klanten met huishoudelijk tarief

  Bij klanten met niet-huishoudelijk tarief

Meer over het watertarief in jouw gemeente

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons